Instrukcja

Instrukcja eksploatacji i montażu autoboksu dachowego.

Montaż a mocowanie boksu

Aby zmontowaƈ boks dachowy musimy mieć jak największą odległość pomiędzy belkami poprzecznymi. Nalezy umiescić boks na belki bazowe oraz prymocowaƈ przy pomocy uchwytów i śrubow w czterech miejscach (są dołączone do kompletu). W celu zapewnienia bezpiecznego umocowania i trwalej żywotnośi podłoże boksu w miejscach otworǿw według całej długości jest wzmacnione przez rury stalowe. Na podłożu boksu są otwory na uchwyty. Jeżeli cechi konstrukcyjne obudowy bagażnika powodują że nie masz mozliwosci zmontować boks z wykorzystaniem istniejących otworów, możesz wywiercić brakujące otwory samodzielnie.

Można też rzucić pętla paska bagażowego w inny otwór i skorzystać z wolnego, aby przymocować boks.

Pamiętaj o tym, że w celu uniknięcia przemieszczania ładunku wewnątrz przestrzeni boksu ładunek musi być dobrze zamocowany.
Boks jest wyposażony pasem bagażowym.
Żeby zmontowaƈ pas należy:

  • Pociąć pas na cztery części, z których każdą włożyć do klamry, utworzyć na końcu paska pętelkę i umocować go za pomocą uchwytu.
  • Drugi koniec paska umocować za pomocą klamry.

manual-01

Eksploatacja boksu ładunkowego

Przed każdą podróżą sprawdzaj mocowanie boksa do belek bazowych, czy jest zamknięty na zamek, czy wyjęty jest klucz. Pamiętaj o tym, że żle zamocowana obudowa bagażniku oraz boks mogą podczas jazdy spaść oraz spowodować wypadek samochodowy. Należy pamiętaƈ, jeżeli wykorzystasz obudowę bagażnika i boks z ładunkiem, wysokość i osiągi samochodu zmieniają się (wrażliwość na wiatr boczny, zachowanie podczas hamowania i na zakrętach). Nie wolno przekracać maksymalnej ładowności samochodu, tak samo należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących maksymalnej masy ładunku przewożonego na dachu. Nie przekraczaj maks. ładowności określonej w instrukcji obsługi samochodu.
Wybieraj prędkośƈ z urachowaniem ładowności pojazdu oraz wagi ładunku.

W przypadku braku ograniczenia prędkości, maksymalna zalecana prędkość wynosi 130 km/h.

Pod czas przeworzenia ładunku należy również wziąć pod uwagę takie czynniki jak stan pokrycia drogowego, intensywność ruchu, prędkość wiatru.

Łączna wysokość samochodu z bagażnikiem dachowym i boksem może wzrosnąć o 60cm. Należy to wziąć pod uwagę przy niskich wejściach do garażu, gałęzi na drzewach i t.p., Aby uniknąć zwiększonej siły podnoszenia nie należy instalować boks pod kątem natarcia. Boks musi być ulokowany przodem i równolegle do kierunku jazdy.

Nie wolno dopuszczać podwyższonych obciążeń wiatru na otwarty boks.

Dwustronne otwieranie boksu oznacza naprzemienne otwieranie prawej i lewej strony! Nie otwierać obie strony jednocześnie!

Obsługa i konserwacja boksu

Boks należy czyszciƈ i utrzymać w porządku, szczególnie w okresie zimowym. Podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni boksu używaj tylko gąbki i wody z mydłem. Nie stosuj alkoholu ani
rozpuszczalników, dodatków chloru, amoniaku albo benzyny.
Stosować tylko czyste serwetki z tkanek miękkich. Zamki, szczególnie w okresie zimowym, należy smarować smarem w aerozolu. Unikaj aerozolu smarów na powierzchni boksu.
Na myjni samochodowej boks oraz obudowę bagażnika należy zdjąƈ.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki samochodowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.